5 sec

5 mV

25 ms

25 ms

90 BPM

50 mV

0.5 mV

0.5 mV